Jesteś tutaj: Start / Kontakt

Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Margoninie
ul. Polna 6 , 64-830 Margonin

Tel: +48609008514
Tel: 672846046
Tel: 672846799
E-mail: sekretariat@sp.margonin.edu.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-PUAP)  
/SPMargonin/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń
AE:PL-35827-57269-TUDCW-23

 

Formularz kontaktowy

Kontakt
Dane kontaktowe:
LUB
Twój numer IP: 3.233.232.160 | ec2-3-233-232-160.compute-1.amazonaws.com | 3.233.232.160

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w korespondencji jest Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Margoninie , e-mail: sekretariat@sp.margonin.edu.pl, nr tel.: +48609008514
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i e), art. 7 i art. 9 ust. 2 RODO i w celu realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do zakończenia postępowania w sprawie a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec sposobu takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi na działania Administratora w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Margoninie:
Adres korespondencyjny: ul. Polna 6, 64-830 Margonin
Adres poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl
Telefon kontaktowy: +48 609008514