Gościmy

Odwiedza nas 185 gości oraz 0 użytkowników.

Eko-uczeń to ja

Gra edukacyjna 

 

Gra przeznaczona jest dla uczniów Szkoły Podstawowej w Margoninie w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „EKO–SZKOŁA”.

 

Cele:

 1. Poszerzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
 2. Prezentacja walorów przyrodniczych najbliższej okolicy.
 3. Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
 4. Uświadomienie wpływu działań życia codziennego na stan środowiska przyrodniczego.
 5. Poznanie gier i zabaw edukacyjnych jako formy spędzania czasu wolnego.
 6. Pobudzenie do aktywnego działania na rzecz lokalnego środowiska.

 

Przebieg gry:

 1. Gra składa się z trzech poziomów. Na każdym poziomie jest kilka punktowanych zadań.
 2. Rodzaj zadań i stopień ich trudności jest różny dla dwóch grup: uczniowie klas I – IV i klas V – VIII.
 3. Za każde zadanie gracz otrzymuje punkty w zależności od poprawności jego wykonania.
 4. Na każdym poziomie jest zadanie „BONUS”, które uczestnik gry może wykonać za dodatkowe punkty.
 5. Zapisy osób chętnych do udziału w grze odbędą się 12 lutego w czasie wywiadówki na holu głównym naszej szkoły lub przez e-dziennik (kontakt: Małgorzata Połczyńska) do 17 lutego. Należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Uczniowie zapisujący się osobiście muszą dostarczyć pisemną zgodę rodzica.
 6. Do gry można włączyć się w dowolnym momencie, wykonując aktualne zadanie. Nie możliwe jest wykonanie wcześniejszych zadań.
 7. Grę można przerwać w dowolnym momencie, podpisując własnoręcznie rezygnację, bez możliwości powrotu.
 8. O terminach i zadaniach na poszczególnych poziomach rodzice i uczniowie (jeżeli posiadają własne konto) będą informowani przez e-dziennik oraz stronę internetową szkoły.
 9. Po zakończeniu gry uczestnicy otrzymają nagrody:

35 – 79 punktów – upominek,

80 – 129 punktów – upominek  oraz ocena za aktywność: A z edukacji przyrodniczej dla uczniów klas I – III, bardzo dobry z przyrody dla uczniów klas IV, bardzo dobry z biologii dla uczniów klas V – VIII,

od 130 punktów – upominek , ocena za aktywność: A z edukacji przyrodniczej dla uczniów klas I – III, celujący z przyrody dla uczniów klas IV, celujący z biologii dla uczniów klas V – VIII, wpis do „Galerii uczniów ekologicznie zakręconych” założonej na stronie internetowej szkoły oraz nagroda „niespodzianka”,

- największa ilość punktów w szkole – dyplom i dodatkowa nagroda rzeczowa .

 

ZAPRASZAM !!!

MP